Małżeństwo

W CELU PRZYGOTOWANIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA NALEŻY OSOBIŚCIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM.

 

Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".
1614 W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie żony dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości serca. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: "Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

  • *Aktualna metryka chrztu (*tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu)
  • **Świadectwo bierzmowania (**w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu).
  • ***Zaświadczenia z USC (***w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
  • ****Akt ślubu cywilnego (****w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
  • Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (ksero).
  • Dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
  • Dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
  • Dowody osobiste.

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów 3 miesiące przed ślubem. Należy wcześniej umówić się telefonicznie na spisanie protokołu!


6 miesięcy przed ślubem należy umówić telefonicznie termin pierwszego spotkania z Ks. Proboszczem.​

Czego Bóg chce od ciebie, to musisz omówić z Nim w cztery oczy.

św. Edyta Stein

Poznaj naszą wspólnotę

Poznaj obecne i historyczne fakty

Polska Misja Katolicka

Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej

Historia kościoła

Peregrynacja obrazu MB


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
100 0.15685510635376